Geplaatst op

Lenen zonder BKR Check

Wanneer u over een BKR codering beschikt hoeft u de hoop op een goede financiering niet langer te verliezen, u kunt er nu immers ook voor kiezen om geld te lenen zonder BKR check. Door de jaren heen zijn verschillende financiële instellingen in het leven geroepen die er voor hebben gekozen om zich niet aan te sluiten bij het BKR. Door deze keuze is men niet verplicht om een BKR toetsing uit te voeren alvorens een krediet te verstrekken. Keerzijde van de medaille is wel dat deze bedrijven niet over de mogelijkheid beschikken om de BKR status van een potentiële kredietnemer op te vragen. Een kredietnemer kan dus perfect over een BKR codering beschikken zonder dat de financiële instelling er van op de hoogte is. Welke gevolgen dit heeft voor uw lening vertellen we u graag in dit artikel. Wilt u met bkr lenen dan hoeft u verder niets te doen. Dit is namelijk een automatisch proces.

Voordelen lenen zonder BKR check
Laat ons om te beginnen even stilstaan bij de voordelen die verbonden zijn aan lenen zonder BKR check. Het eerste voordeel werd eigenlijk reeds in de inleiding aangehaald. Daar er geen BKR check gebeurt kunnen mensen die over een BKR codering beschikken op deze manier perfect geld lenen. Verder is ook de aanvraagtermijn bij een lening zonder BKR check korter. Wanneer u een kleine lening wenst af te sluiten en u genoegen kunt nemen met een mini krediet kunt u bijvoorbeeld al binnen de 24 uur over het geleende geld beschikken. Wanneer u meer geld wenst te lenen is de aanvraagtermijn natuurlijk wat langer, maar zelfs dan beschikt u over het algemeen sneller over uw geld dan wanneer u er voor kiest om een gewone lening bij een bank af te sluiten. Helaas zijn er aan geld lenen zonder BKR check niet alleen voor-, maar ook nadelen verbonden.

Nadelen lenen zonder BKR check
De nadelen van geld lenen zonder BKR check zitten hem vooral in het financiële aspect. Een financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten is er zich van bewust dat het een hoger risico loopt op wanbetaling in vergelijking met gewone banken. Dat risico moet natuurlijk op een bepaalde manier worden gecompenseerd, meer bepaald door hogere kosten aan te rekenen. Wanneer u een lening zonder BKR check wenst af te sluiten zult u er dan ook altijd rekening mee moeten houden dat u meer kosten zult moeten betalen dan wanneer u kiest voor een gewone lening. Bij een mini lening kunnen de kosten zelfs oplopen tot meer dan één vijfde van het oorspronkelijk door u geleende bedrag. Denk er dus goed over na alvorens geld te lenen zonder BKR check en probeer als alternatief om eerst uw BKR codering weg te werken.